top of page

Psykoterapi

Når du har taget valget om at gå i psykoterapi, har du aktivt valgt dig selv til, taget dig selv alvorligt og samtidig vist stor omsorg for dig selv. Men du har også valgt et liv i forandring og en helt ny start. Det er første skridt for at kunne føle dig mere tilfreds og glad i dit liv.

Vi kan alle blive ramt i livet af:

  • Krise

  • Sorg

  • Stress

  • Angst

  • Tristhed

     

Der findes mange forestillinger om, hvad en psykoterapeutisk behandling indebærer. Nogle tænker, at det er som at have en dyb samtale med en nær ven. Andre at det er en samtale, hvor meningen er at fortælle alt, man har på hjerte. Begge forestillinger er forkerte.

En psykoterapeutisk behandling bygger på etableringen af et samarbejde mellem dig og mig. Og i den udstrækning nogle af dine vanskeligheder hæmmer vores samarbejde, vil vi naturligvis tale om dét, da det ofte svarer til de vanskeligheder, du oplever i relation til andre. 

Behandlingen handler til manges overraskelse meget om, hvad du føler her og nu. Dine følelser og kropslige fornemmelser er fokuspunkter for, at du kan lære noget nyt om dig selv.

Igennem psykoterapi vil du opøve evnen til:

  • Få følelsen af igen at mestre dit eget liv

  • Opleve et større selvværd

  • Opøve evnen til at mærke dine følelser og udtrykke dem

 

Med psykoterapi er det muligt at bryde med de gamle tanke og handle mønstre. At finde ind til dit eget sande jeg, finde ud af hvem du selv er, og begynde at turde vise andre hvem du er. At være sig selv 100 % og leve i overensstemmelse med ens egne værdier, længsler og behov, IKKE efter andres.

Vi tager altid udgangspunkt i dig med de unikke styrker og ressourcer du har. Vi ser dig som den du er, og det du står for – ikke det du føler du skal være. Det skaber den første tryghed og base for et godt samarbejde i terapien mellem dig og mig.

bottom of page