top of page

Om uddannelsen

Uddannelsens målsætning

- at lære mennesker at kunne leve livet på livets vilkår!

- at vi, som psykoterapeutstuderende, gennem personligt arbejde, indlæring af teori, og under supervision og træning, også bliver god til at give andre mennesker denne mulighed.

Uddannelsens fundament

Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi udspringer af Carl Rogers Klientcentrerede terapi, Psykoanalyse, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, Kognitiv terapi, Humanistisk oplevelsesorienteret terapi, Gestaltterapi, Kropsorienteret terapi.

Vores uddannelse til Psykoterapeut i Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapi (DRP), er bygget op i 3 dele, samlet tager uddannelsen 4 ½ år.

Krav til studerende

Der lægges  vægt på at de studerende lærer at:

1. Have følelsesmæssig kyndighed – tage ejerskab for egne følelser – bruge sin dømmekraft – forstå følelsernes funktion – frigøre sig fra egne usunde mønstre

2. Opnå robusthed, kunne holde fast i sig selv sammen med andre mennesker – opretholde sin integritet – forstå sit eget stress/angst/energisystem – sætte mål, træffe beslutninger og styrke sin vilje

3. Kunne manøvrere i livet på livets vilkår i forbindelse med:

  • Kriser

  • Trusler

  • Tab/sorg

  • Belastninger

  • Længsler, håb og drømme

Og at de som udøvende Psykoterapeuter kan lære andre mennesker det samme.

Krav til undervisere

I en årrække prkatiseret og undervist i emner der ligger indenfor undervisningens rammer.

Vise villigehed til at forandre sit faglige ståsted i takt med den nyeste forskning.

bottom of page